NG 尼日利亚知识产权概况

    尼日利亚是《保护工业产权巴黎公约》(里斯本版本)、《伯尔尼公约》和《世界版权公约》的签约国,1995年成为世界知识产权组织成员。

                                                                                                               


知名知识产权事务所推荐


查询及评价系统

知识产权人物推荐