CY 塞浦路斯知识产权概况

 

 

    2008年,塞浦路斯接收21项国家专利申请,1518项欧洲专利转化认证,8项专利转化声明,1项欧洲申请以及1项国际申请验证的转化。2008年共有7479项专利续展。

 

 


知名知识产权事务所推荐

 • Michael Kyprianou & Co. LLC

   地址:Corner Stasinos & Ayias Elenis 2 str., 6th & 7th Floor, Stasinos Building, 1060 Nicosia - Cyprus, PoBox: 21150, PoZip 1502, Nicosia., Cyprus
   电话:+357 22 44 7777
   传真:+357 22 767 880
   E-mail: phivi@kyprianou.com.cy
   网址:www.kyprianou.com.cy

其它知识产权事务所


全球知识产权服务机构
查询及评价系统

知识产权人物推荐

点击排行